Executive Focus

ที่ผ่านมาหอการค้าไทย ชูแนวทาง Connect the Dots ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หอการค้าไทยได้เข้าไปมีบทบาทกับสังคมมากขึ้น ทำให้เราสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกขึ้นมาเป็นจำนวน 1.4 แสนรายในปัจจุบัน 

จากการประกาศแผนธุรกิจปี 2566 ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ภายใต้แนวคิด “Origin Infinity” สร้างการเติบโตและการดูแลผู้บริโภคแบบไม่สิ้นสุด พัฒนาเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ให้กลายเป็น Well-Being Lifetime Company หรือองค์กรที่มีธุรกิจครอบคลุมการดูแลผู้บริโภคตลอดช่วงชีวิต

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก งบลงทุนร้อยละ 80 ของงบประมาณถูกจัดสรรลงในพื้นที่นี้ ดังนั้นความสำเร็จหรือล้มเหลวของ EEC ย่อมส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้

มีหลายคนถามผมว่า ทำไม “ศุภาลัย” ปีที่ผ่านมา 2021 จึงมีกำไรสูงสุด 7,070 ล้านบาท และมีผลประกอบการเฉลี่ยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา(2017-2021) โดยเฉพาะการทำกำไร(Profitability) ที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับ 10 บริษัทจดทะเบียนชั้นนำของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน โดยดูจากกำไรสุทธิหลังภาษีที่ศุภาลัยทำได้เฉลี่ย 22 % เทียบกับ 10 บริษัทชั้นนำเฉลี่ย 15% และกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ ศุภาลัยทำได้ 16% เทียบกับเฉลี่ย 13% ของ 10 บริษัทชั้นนำ

และให้ความสำคัญในเรื่องการประสานงาน การเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการทำงาน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสร้างการตลาดทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อผลักดันการท่องเที่ยว ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ศรีราชา เกาะลอย เกาะสีชัง เน้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ไว้ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย

โลกใบนี้กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ Platform online เกือบทั้งหมด เพียงแต่พอมีวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ทุกอย่างเลยเปลี่ยนไปแบบเร็วขึ้น ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อตอบรับสิ่งใหม่ๆ ผู้บริโภคหันมา Shopping online สั่งอาหาร Online หรือใช้ Mobile banking กันหมดซึ่งจริงๆ เมืองไทยถือว่าเรายังพัฒนาช้าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้